Allegro OLX Facebook

Biostani - ogród i wnętrze

tworzone by się rozwijać...

Oferta

Oferta handlowa:

Biostani Ogród oferuje najwyższej jakości wapno nawozowe Multicalco i mączkę bazaltową w opakowaniach 5 kg, 40kg i big bagach 500 kg.

Oferta projektowa

Projekty koncepcyjne i wykonawcze:
-ogrodów przydomowych i rezydencjonalnych
-tarasów i balkonów
-parków, skwerów i zieleni miejskiej
-stref reprezentacyjnych przy obiektach firmowych i przemysłowych
-placów zabaw, terenów rekreacyjnych i sportowych
-zieleni we wnętrzach
-ogrodów na dachach
-ścian wertykalnych
-nawodnienia ogrodu
-elewacji budynków
-ogrodzeń
-małej architektury ogrodowej a także ogródków ślubnych

Proces projektowy
1. Spotkanie z inwestorem. Wstępna niezobowiązująca rozmowa na której inwestor przedstawia 
swoje oczekiwania co do projektu. My zapoznajemy się z terenem.
2. Inwentaryzacja. Przeprowadzamy szczegółowe pomiary, sporządzamy dokumentację zdjęciową, 
zaznaczamy na mapie istniejącą roślinność drzewiastą i krzewiastą. Na tym etapie zostaje także podpisana umowa.
3. Projekt koncepcyjny. Komputerowy projekt ogrodu, rzuty, wizualizacje, dobór materiałów oraz typ roślinności
4. Zatwierdzenie koncepcji przez inwestora, naniesienie wentualnych zmian.
5. Zatwierdzenie projektu
6. Projekt wykonawczy. Zawiera on rysunki techniczne, przekroje, detale emementów, małą architekturę, projekty nawiezchni, plany nasadzeń i kosztorys
7. Wskazówki i zalecenia dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni